Błąd medyczny

Usługi - Błąd medyczny, prawo karne, cywilne i gospodarczeBłąd medyczny

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych, firm, instytucji i spółek prawa handlowego. Jesteśmy skuteczni w prowadzeniu sporów sądowych oraz zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji rządowej.

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, wszelkimi gałęziami prawa cywilnego oraz problemami prawnymi związanymi z błędami medycznymi.

Błędy medyczne

Sprawy związane z błędami medycznymi są jednymi z najcięższych i najbardziej skomplikowanych. Sukces w tego typu przypadkach – gwarantuje jedynie połączenie doświadczenia i wiedzy prawniczej i medycznej. My, jako jedni z nielicznych, tę gwarancję możemy Państwu dać. Dzięki temu – możemy z powodzeniem zwalczać argumenty pracowników i pełnomocników pozwanych placówek medycznych.

Jeżeli padliście Państwo ofiarą błędu medycznego (postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej) – możecie liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wszystkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo świadczonymi usługami lekarskimi. 

Są to min. zwrot kosztów leczenia odwracającego skutki błędu, zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów przystosowania mieszkania czy stała miesięczna renta – jeżeli błąd medyczny spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu.

Najczęstsze sprawy z zakresu błędów medycznych to min.:

 • błędy medyczne i zaniedbanie związane z porodem
 • błędy medyczne i zaniedbania stomatologów
 • pozostawienie ciał obcych podczas zbiegów chirurgicznych
 • błędne diagnozy i zaniechania w leczeniu
 • zakażenia szpitalne

Prawo cywilne

Zapewniamy pełne doradztwo i obsługę z zakresu wszystkich gałęzi prawa cywilnego (zobowiązania, spadki, prawo rodzinne, itp.)W ramach naszych usług udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach i windykacji należności, sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe, a także reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych.

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa cywilnego to min.

 • przygotowywanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu zobowiązań, spadków, prawa rodzinnego, itp.
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych
 • ochrona dóbr osobistych i prawo autorskie
 • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami (najem, dzierżawa, itp.)
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, ustalenia ojcostwa, rozwód, podział majątku, itp.)
 • sprawy z zakresu prawa pracy

Prawo karne

W zakresie spraw z materii prawa karnego, karnego skarbowego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń – nasza kancelaria adwokacka oferuje reprezentację w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa karnego to min.

 • obrona podejrzanego w sprawach dot. wszystkich rodzajów przestępstw
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
 • sporządzanie apelacji i kasacji
 • przygotowanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy odroczenie wykonania kary

Prawo gospodarcze

Zapewniamy pełną obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego. Nasz model pracy może się opierać zarówno na stałej współpracy, jak i na doraźnej pomocy – zależnie od potrzeb klienta.
W ramach prawa gospodarczego – reprezentujemy podmioty gospodarcze, zarówno w sprawach z zakresu KRS, jak również w postępowaniu sądowym i mediacyjnym.

Sprawy jakimi zajmujemy się w zakresie prawa gospodarczego to min.

 • zakładanie, rejestracja i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczyc
 • windykacja należności oraz negocjacje z dłużnikiem, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, a także wszczęcie i monitorowanie postępowania egzekucyjnego
 • przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • dokonywanie zmian w KRS
 • postepowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

Szybki kontakt

Prawo Cywilne

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i pełną obsługę z zakresu wszystkich gałęzi prawa cywilnego (zobowiązania, spadki, prawo rodzinne, itp.)

Dowiedz się więcej >

Prawo Karne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym w zakresie spraw z materii prawa karnego, karnego skarbowego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń.

Dowiedz się więcej >

Prawo Gospodarcze

W ramach prawa gospodarczego reprezentujemy podmioty gospodarcze, zarówno w sprawach z zakresu KRS, jak również w postępowaniu sądowym i mediacyjnym. Zapewniamy pełną obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego.

Dowiedz się więcej >

Błędy Medyczne

Sprawy związane z błędami medycznymi są jednymi z najcięższych i najbardziej skomplikowanych. Sukces w tego typu przypadkach – gwarantuje jedynie połączenie doświadczenia i wiedzy prawniczej i medycznej. My, jako jedni z nielicznych, tę gwarancję możemy Państwu dać.

Dowiedz się więcej >

© 2013 - Kancelaria Adwokacka - Artur Zbroniec. Wrocław. Realizacja: 3motion Wrocław - Strony internetowe